RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

 Strategijom unapređenja i modernizacije procesa u sustavu državne riznice 2007. – 2011. definirana su područja provedbe mjera unapređenja i modernizacije postojećih proračunskih procesa u državnoj riznici kao što su planiranje i izvršavanje državnog proračuna, upravljanje gotovinom i javnim dugom te računovodstveno praćenje poslovnih promjena. U svezi toga donesen je novi provedbeni propis Zakona o proračunu – Pravilnik o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o načinu povrata sredstava u državni proračun i vođenja evidencija o povratu sredstava državnog proračuna. Ovim člankom pojašnjavaju se odredbe navedenoga Pravilnika koji je stupio na snagu 27. travnja 2011.

1. Uvod
2. Postupci i način izvršavanja državnog proračuna
3. Povrat sredstava
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)