RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U cilju unapređenja etičkih standarda sukladno međunarodnoj praksi, jačanju etičkih i moralnih načela i jačanju integriteta državnih službenika donesen je novi Etički kodeks državnih službenika, koji se primjenjuje od 14. travnja 2011. Navedenim Etičkim kodeksom uspostavio se sustav koji omogućuje i potiče prijavljivanje slučajeva korupcije i lošeg odnosno neetičkog ponašanja državnih službenika. Etičkim kodeksom su uvedena načela koja državni službenici moraju usvojiti kao vlastita načela i osobni kriterij ponašanja. Nepoštivanje tih načela predstavlja povredu dužnosti koja je kažnjiva.

1. Uvod
2. Etički kodeks državnih službenika
3. Sankcije za nepoštivanje odredaba etičkog kodeksa
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)