RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski sabor je na svojoj sjednici održanoj 20. svibnja 2011. usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, koji je stupio na snagu 11. lipnja 2011. Riječ je o usklađivanju Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi s odredbama Zakona o općem upravnom postupku. usklađivanje se odnosi na definiranje osobe koja donosi rješenja u području službeničkih odnosa, rok za žalbu protiv rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama službenika, izvršnost rješenja, rok za poništavanje i ukidanje rješenja i dr. 

1. Uvod
2. Usklađivanje sa Zakonom o općem i upravnom postupku
3. Prijam u službu
4. Povrede službene dužnosti
5. Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
6. Privremeni premještaj
7. Rok za donošenje rješenja nakon ukidanja upravnog tijela
8. Započeti postupci

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)