RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Godinu dana nakon stupanja na snagu Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi proizlazi da postoje određeni problemi u primjeni zakona, posebno problemi vezani uz pitanje ovlaštenog predlagatelja odluke kojom se utvrđuje visina osnovice i koeficijenta za obračun plaće nositelja izvršne vlasti, odnosno određivanje naknade za njihov rad. Posebno je pitanje visine koeficijenata za obračun plaće kod kojeg često postoje razmimoilaženja između nositelja izvršne vlasti kao predlagatelja i predstavničkog tijela kao donositelja odluke. Nadalje, pitanje je visine koeficijenta za obračun plaće pročelnika upravnih odjela u jedinicama i sl. U ovome članku ukazano je na probleme utvrđivanja plaća u lokalnoj samoupravi i predložena su moguća rješenja tih problema.

1. Uvod
2. Profesionalno obnašanje dužnosti nositelja izvršne vlasti
3. Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće – problemi kod donošenja
4. Nadzor općih akata jedinice
5. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)