RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Poslodavac je obvezan državnim službenicima i namještenicima određena materijalna prava naknaditi na način i pod uvjetima utvrđenim izvorima radnog prava koji ga obvezuju odnosno u skladu sa kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike. Odredbe o naknadi troškova prijevoza, službenog putovanja i terenskog dodatka izazivaju najviše dvojbi i nedoumica u primjeni Kolektivnog ugovora i najveći broj upita upućen je Zajedničkoj komisiji za tumačenje tog ugovora. U sadržaju članka autorice pišu o rješavanju konkretnih pitanja, nedoumica i dvojbi u vezi s navedenim materijalnim pravima za državne službenike i namještenike.

1. Uvod
2. Naknada troškova prijevoza
3. Službeno putovanje i rad na terenu
4. Umjesto zaključka 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)