Računovodstvo pekarske djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Računovodstvo pekarske djelatnosti
Stranica:
25.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sažetak:

Svaka proizvođačka djelatnost ima svoje posebnosti i iz tog je razloga pri računovodstvenom postupanju u tim djelatnostima bitno uzeti u obzir odredbe zakonskog okvira koji uređuje poslovanje u određenoj djelatnosti i upoznati proces proizvodnje kako bi se definirao hodogram dokumenata i osiguralo pravodobno računovodstveno praćenje poslovnih događaja na temelju tih dokumenata. U ovom se članku obrazlažu specifičnosti pekarske proizvodnje odnosno definiraju se posebnosti koje se odnose na vođenje knjige KEUB, normative, evidentiranje obračuna proizvodnje, povrat pekarskih proizvoda i ostale specifičnosti s kojima se poduzetnici u toj djelatnosti susreću u poslovnoj praksi.

1. Obavljanje pekarske djelatnosti
2. Poslovne knjige
3. Nabava i utrošak sirovina i materijala u pekarskoj proizvodnji
4. Računovodstveno praćenje proizvodnje i prodaje pekarskih proizvoda
5. Povrat pekarskih proizvoda
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje