Evidencije primljenih i izdanih vrijednosnih papira

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Evidencije primljenih i izdanih vrijednosnih papira
Stranica:
39.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Poduzetnici koji se u svom poslovanju često susreću s vrijednosnim papirima ustrojavaju pomoćne evidencije za njihovo praćenje jer im one osiguravaju dodatne operativne podatke. Formalni izgled i sadržaj navedenih evidencija nisu zakonom propisani pa svaki poduzetnik može kreirati evidencije prema svojim informacijskim potrebama. U nastavku dajemo moguća rješenja ustroja pomoćnih evidencija za praćenje primljenih i izdanih vrijednosnih papira.

1. Uvod
2. Pomoćne poslovne knjige
3. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo