Zakup poslovnog prostora kod neprofitnih organizacija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Zakup poslovnog prostora kod neprofitnih organizacija
Stranica:
51.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Neprofitna organizacija može uzeti u zakup ili dati u zakup poslovni prostor na temelju ugovora o zakupu. Obveze između zakupodavca i zakupnika treba detaljno urediti ugovorom o zakupu koji se obvezno sastavlja u pismenom obliku. Jednako se tako ugovorom, između ostaloga, uređuju i možebitna ulaganja zakupnika u poslovni prostor kao i način njihova uračunavanja u zakupninu. Na koji će način neprofitna organizacija evidentirati zakup poslovnog prostora s računovodstvenog i s poreznog motrišta pročitajte u nastavku članka.
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo