Smjernice profesionalnim računovođama za rad s neprofitnim organizacijama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Smjernice profesionalnim računovođama za rad s neprofitnim organizacijama
Stranica:
53.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Računovođe su zbog brojnosti poslovnih subjekta pretežito upoznati s poslovanjem i, usporedno s time, s računovodstvom koje primjenjuju trgovačka društva. Manji broj njih ima doticaja s ostala dva računovodstvena okvira koja postoje u Republici Hrvatskoj: računovodstvom proračuna i proračunskih korisnika te računovodstvom neprofitnih organizacija koje ne primjenjuju računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika (neprofitno računovodstvo). Kako bi se tim računovođama olakšao prvi dodir s osobama koje primjenjuju neprofitno računovodstvo, ovim se člankom daju osnovne smjernice u vezi s radom tih neprofitnih osoba koje se odnose na računovodstvo. Uz to upućuje ih se i na temelje različitosti u poreznim sustavima, a daje im se i nekoliko napomena vezano za radno pravo i doprinose za obvezna osiguranja fizičkih osoba.

1. Uvod
2. Odgovori na pitanja
3. Zaključak

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Porezi, #Pravo, #Računovodstvo, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja