Kako iskazati podatke na obrascu R-Sm

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Kako iskazati podatke na obrascu R-Sm
Stranica:
60.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Od 1. siječnja 2002. u nas se u potpunosti primjenjuje sustav mirovinskog osiguranja koji se sastoji od mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti i mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje. S tim u vezi izmijenjen je i način prikupljanja podataka po osiguranicima i doprinosima za obvezna osiguranja. Sve do 2004. prikupljani su podatci o doprinosima iz plaće i na plaću te o porezu i prirezu i neto-plaći putem propisanog obrasca R-S, a od 2005. prikupljaju se podatci samo o osnovicama i doprinosima za mirovinska osiguranja i neto-plaći putem propisanog obrasca R-Sm. Budući da su podatci o osnovicama i doprinosima za mirovinska osiguranja temelj za utvrđivanje visine mirovine nakon isteka radnog vijeka svakog osiguranika, iznimno je bitno ispravno unositi podatke u propisane obrasce. Stoga smo odlučili pojasniti kako i u kojem slučaju treba upisati podatke u obrazac R-Sm.

1. Značaj podataka iskazanih na obrascu R-Sm
2. Iskazivanje podataka na obrascu R-Sm
3. Iskazivanje podataka na obrascu R-Sm kada se plaća ne isplaćuje
4. Plaće po sudskoj presudi
5. R-Sm za zaposlene u kućanstvu
6. Poduzetnička plaća
7. Drugi dohodak
8. Ispravak obrasca R-Sm
9. Podnošenje obrasca R-Sm

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #Mirovinsko, #ObveznaOsiguranja, #TroškoviOsoblja