Ugovor o ustupu ili cesiji prava na povrat poreza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Ugovor o ustupu ili cesiji prava na povrat poreza
Stranica:
82.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Odredbama Općega poreznog zakona uveden je institut prava na ustupanje, zalog te pljenidbu potraživanja što ih porezni obveznici imaju prema poreznom tijelu. Na temelju pismenog ugovora o ustupu (cesiji) porezni obveznik može ustupiti svoje potraživanje s naslova poreza nekoj drugoj osobi, što se vrlo često događa u uvjetima smanjene nelikvidnosti između poslovnih subjekata. Osoba kojoj se ustupa pravo može biti fizička ili pravna i ne mora biti porezni obveznik. Koje elemente treba sadržavati ugovor o ustupu te koje radnje obvezno poduzima ovlašteni službenik Porezne uprave nakon zaprimanja ugovora, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Porezno-dužnički odnos i njegova osnovna obilježja
3. Podmirivanje obveza iz porezno-dužničkog odnosa od solidarnog dužnika i treće osobe
4. Ustup prava na povrat poreza iz porezno-dužničkog odnosa
5. Postupci službenika u ispostavi Porezne uprave
6. Izjava o prijeboju i izdavanje rješenja Porezne uprave
7. Zaključak

Hashtags:
#Porezi