RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
  • Članak:Etički integritet revizora
  • Stranica:89.
  • Autor/i:Mr. sc. Bruno BEŠVIR, ovl. rev.

Sažetak:

Revizori imaju obvezu i dužnost djelovati u interesu javnosti, što podrazumijeva veću osjetljivost u ispunjavanju etičkih norma koje se najčešće provodi primjenom kodeksa profesionalne etike, odnosno udovoljavanjem etičkim načelima i pravilima. U ovom će se članku obraditi zahtjevi koji su propisani Koteksom etike za profesionalne računovođe (revizore), potrebne osobine revizora, faze etičkog razvoja revizora te primjeri primjene etičkog integriteta revizora u praksi.

1. Uvod
2. Načela kodeksa etike za profesionalne računovođe
3. Potrebne osobine revizora
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)