MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti
Stranica:
93.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Sažetak:
  • NOVOSTI IZ MEĐUNARODNOG RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE

Krajem svibnja 2011. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (dalje: IASB) objavio je MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti kojim se definira fer vrijednost, objavljuje jedinstveni okvir za mjerenje fer vrijednosti i zahtijevaju objave o mjerenjima fer vrijednosti. Odredbe ovog MSFI odnose se na sve ostale MSFI kojima se zahtijeva ili dopušta mjerenje ili objavljivanje o mjerenju fer vrijednosti (što uključuje i mjerenja kao što je fer vrijednost umanjena za troškove prodaje, mjerenja kojima je osnovica fer vrijednost ili objave o takvim mjerenjima), osim u posebnim slučajevima u kojima se to ne zahtijeva.

1. Primjena MSFI 13
2. Osnovne odredbe standarda
3. Primjena na obveze i vlastite vlasničke instrumente
4. Rizik neizvršenja

Hashtags:
#Računovodstvo