Sadržaj i posljedice novog uređenja kredita u bankarstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Sadržaj i posljedice novog uređenja kredita u bankarstvu
Stranica:
117.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Roberto ERCEGOVAC
Ana KUNDID, bacc. oec
Sažetak:

Prudencijalni autoriteti čuvari su stabilnosti, sigurnosti, funkcionalnosti i djelotvornosti bankarskog sektora kao nužnih uvjeta razvoja gospodarstva. Devijacije u procesu evolucije bankarskog sektora tako bi trebale biti uzrokovane slučajnim događajima. U suprotnom su regulatorne mjere manjkave, a regulatori kratkovidni ili tendenciozni. Posljednjih se godina bankarski sektor ozbiljno potresa, ne zbog prijetnje njegova opstanka ili kontrakcije aktivnosti, već zbog uznapredovale sumnje u ispravnost smjera i dinamike njegovog razvoja te mjera institucija nadzora. Novi prijedlozi bazelskih standarda priznanje su terminološke zbrke i nesigurnosti u objašnjenju tržišnih fenomena te nestanka apsolutne vjere u dominaciju djelotvornog tržišta kao okruženja bezgraničnog i bezuvjetnog rasta. Zbog toga se tekuća i prijeteća nestabilnost mora ispraviti u smjeru povrata prirodnim stopama rasta i reafirmaciji tradicionalnog bankarskog poslovanja, pri čemu ne smije biti narušena stabilnost te alokativna i troškovna djelotvornost u financiranju gospodarstva.

1. Uvod
2. Razvoj nadnacionalne regulacije bankarskog sektora i nevrijeme implementacije novih bazelskih regulativa
3. Nužnost unapređenja regulatornih mjera
4. Novi regulatorni zahtjevi
5. Očekivani utjecaji novih regulatornih mjera
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoFinancijskog