Prenamjena, zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Prenamjena, zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta
Stranica:
132.
Autor/i:
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:

Nakon dvije i pol godine primjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu Hrvatski je sabor po hitnom postupku 27. svibnja 2011. donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (dalje: Zakon), koji je objavljen u Nar. nov., br. 63., a stupio je na snagu 16. lipnja 2011. U nastavku se navode pojašnjenja usvojenih izmjena i dopuna Zakona koje se odnose na raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

1. Uvodno
2. Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta (prenamjena)
3. Zakup i prodaja
4. Zaključak

Hashtags:
#TržišteIPropisi