Financijski inspektorat – nove nadležnosti u nadzoru

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Financijski inspektorat – nove nadležnosti u nadzoru
Stranica:
136.
Autor/i:
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Sažetak:
  • Promijenjen je Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske.

U ovom se članku daje pregled promjena tog zakona objavljenoga u Nar. nov., br. 55/11., a stupio je na snagu krajem svibnja.

1. Uvod
2. Promjene u Zakonu o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske

Hashtags:
#TržišteIPropisi