Izvanredni otkaz ugovora o radu i otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora – sudska praksa

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Izvanredni otkaz ugovora o radu i otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora – sudska praksa
Stranica:
137.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Nastavljamo s objavljivanjem odluka Vrhovnoga suda Republike Hrvatske (dalje: VSRH) iz područja radnoga prava (radni sporovi). I dalje su izvanredni otkazi ugovora o radu od strane poslodavca posebno zanimljivi i indikativni, a njihovo sigurnije zakonito davanje kao i uspješnija borba putem radnoga spora bit će olakšani i kroz praćenje prakse VSRH-a. U nizu različitih pravnih situacija i činjenica koje se pojavljuju u realnosti u radnim odnosima iznimno je bitno znati koja je to činjenica pravno odlučujuća za zakoniti izvanredni otkaz ugovora o radu, čemu znatno pripomaže proučavanje sudske prakse u rješavanju konkretnih radnih sporova. Što se tiče otkaza ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora, riječ je o pravnom institutu radnoga prava prema kojemu poslodavac ne želi prekinuti radni odnos s radnikom, ali su se stekle takve okolnosti da ne može više poslovati pod uvjetom iz postojećeg ugovora, pa nudi promjenu tog ugovora.

1. Uvod
2. Izvanredni otkaz – razlozi za otkaz
3. Nedolazak na posao – opravdan razlog za otkaz
4. Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora

Hashtags:
#Plaće, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja