Odgovornost organa trgovačkog društva

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Odgovornost organa trgovačkog društva
Stranica:
140.
Autor/i:
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.
Sažetak:

Kod nas postoje sveobuhvatna zakonska rješenja za djelokrug rada organa upravljanja u trgovačkim društvima, njihove obveze, ali i prava, koje se u zakonskim granicama mogu urediti ili dopuniti općim aktima društva. No hrvatski zakonodavni i regulativni okvir, za sada, pokazuje da još uvijek postoji veliko nerazumijevanje odredaba koje uređuju odgovornost za štetu po pravilima Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 34/99.. 52/00., 118/03., 107/07., 146/08. i 137/09., dalje: ZTD), u postupcima pred nadležnim sudovima, odnosno da u poslovnoj praksi još uvijek nedostaje svijest o tome da se poslovi društva trebaju voditi s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i da osobe koje povrijede tu dužnost odgovaraju za štetu, prvenstveno samom društvu, a potom i vjerovnicima, a posredno i članovima društva. U ovom članku nastojimo uputiti na posebnosti odgovornosti za štetu organa trgovačkih društava, a ukratko se upućuje i na neka postupovna pitanja.

1. Uvod
2. Vođenje poslova društva
3. Odgovornost za štetu općenito
4. Odgovornost za štetu prema društvu, dioničarima i članovima društva
5. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #ZTD