Izjava o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Izjava o fiskalnoj odgovornosti i izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
Stranica:
150.
Autor/i:
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Donesena je Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Njome se propisuje izgled i sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave, način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava te oblik i sadržaj izvještaja o primjeni fiskalnih pravila sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti. U ovom se članku po prvi put iznose sva motrišta Izjave i sažeto se pojašnjava izvještaj o primjeni fiskalnih pravila.

1. Uvod
2. Obveznici primjene Uredbe
3. Izjava o fiskalnoj odgovornosti
4. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
5. Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti i Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima
6. Izvještaj o primjeni fiskalnih pravila
7. Zaključak

Hashtags:
#Proračunsko