Osvrt na godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru RH

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2011
Članak:
Osvrt na godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru RH
Stranica:
157.
Autor/i:
Autori: Danijela STEPIĆ, dipl. oec.
Marela KNEŽEVIĆ, dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.
Sažetak:

U časopisu RRiF, br. 2/11., u članku Nova godišnja izvješća u financijskim kontrolama autori su predstavili novi Naputak za izradu godišnjeg izvješća o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru koji je objavljen u Nar. nov., br. 3/11. Proračunski su korisnici za 2010. izradili godišnja izvješća sukladno novom Naputku te je izrađeno detaljno Objedinjeno godišnje izvješće o sustavu unutarnjih financijskih kontrola koje je Vlada RH usvojila na sjednici 7. srpnja 2011. Autori u ovom članku daju pregled najbitnijih rezultata analize godišnjih izvješća u području ovog sustava.

1. Uvod
2. Trenutačno stanje u području financijskog upravljanja i kontrola te budući smjerovi razvoja
3. Unutarnja revizija
4. Aktivnosti Središnje harmonizacijske jedinice realizirane u 2010.
5. Zaključak

Hashtags:
#Proračunsko