RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu Pravo i porezi, br. 3/11., 4/11., 5/11. i 6/11. objavili smo članka koji su sadržavali kratke komentare nekih odredaba iz FIDIC-ovih općih ugovornih uvjeta izdanih pod skraćenim naslovima „Crvena knjiga“, „Žuta knjiga“, „Srebrna knjiga“ te „Zlatna knjiga“ – Ugovori „BOT“. U ovom ćemo članku obraditi FIDIC-ove Harmonizirane uvjete. Primjena Harmoniziranih uvjeta za naše izvođače dolazi u obzir kada nude izvođenje radova ili kao izvođači ili podizvođači u projektima koje financira neka od međunarodnih financijskih institucija. Svrha ovoga članka je skrenuti pažnju izvođačima na one bitnije izmjene CK-a koje su unesene u HCK i olakšati im snalaženje u tim općim uvjetima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)