RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U prvom su dijelu članka posvećenog odredbama novoga Zakona o zadrugama, koji je objavljen u časopisu Pravo i porezi br. 7-8/2011., obrađena pitanja odgovornosti za obveze, nastanak i organe zadruge. U ovom se članku obrađuju pitanja koja se odnose na poslovanje zadruge, njezin prestanak te Hrvatski savez zadruga, zadružne saveze i zadruge koje imaju određene posebnosti. Kao i u prvome dijelu, rješenja novoga Zakona o zadrugama uspoređuju se s rješenjima ranijeg Zakona o zadrugama te se takvim pristupom propituje opravdanost novih zakonskih rješenja. Imajući na umu da ovaj rad s prvim dijelom čini cjelinu, na mjestima na kojima je to bilo opravdano, upućuje se na ranije iznesena stajališta.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)