RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U br. 1/11. – 9/11. časopisa Pravo i porezi objavili smo članke o problematici turističkih ugovora. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove aktualna i bitne tematike te dajemo prikaz ugovora o uporabi („raspolaganju“) ugostiteljskim smještajem (ugovor o alotmanu).

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)