RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novodonesenim Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije uređuje se pojam turističkog i ostalog građevinskog zemljišta koje nije procijenjeno i uneseno u temeljni kapital trgovačkog društva u postupku pretvorbe odnosno privatizacije te se uređuju imovinskopravni odnosi na tom zemljištu i način njegova korištenja. Zakon je stupio na snagu 1. kolovoza 2010. U ovome se članku bavimo jednim aspektom tog zakona, istražujući je li taj zakon narušio stečena prava onih koji su ih stekli na temelju primjene odredbe čl. 47. Zakona o privatizaciji, te ako se to dogodilo, što se pravno može poduzeti.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)