RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Povodom donošenja Zakona o pravu na pristup informacijama autor je sastavio ogledne primjere 14 rješenja i drugih akata koji se donose u postupku odlučivanja o pojedinačnom zahtjevu korisnika prava na informaciju, kojim traži pristup određenoj informaciji. Tekst sadržava i sistematizirani prikaz postupka povodom zahtjeva za pristup informaciji.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)