RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski je sabor na svojoj 23. sjednici, održanoj 15. srpnja 2011., zajedno sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji donio Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Nar. nov., br. 90/11.) koji je stupio na snagu 10. kolovoza 2011. Ovim se zakonom uređuju uvjeti, postupak i pravne posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada odnosno ozakonjenje zgrada, pa autor u nastavku članka detaljno pojašnjava ovu materiju.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)