RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Izgradnja novoga pravnog sustava u Republici Hrvatskoj je na području građanskog prava obilježena ponajprije ukidanjem društvenog vlasništva. Među drugim promjenama vrlo bitno mjesto zauzima prijenos prava vlasništva (i drugih prava) radi osiguranja tražbine, pa tako i novi pravni instituti prethodnog i potonjeg (fiducijarnog) vlasništva. Prema mišljenju autora, ni formalno niti stvarno nisu se pronašla najbolja rješenja. U formalnom je smislu to prilično nejasan i neusuglašen odnos više iznimno bitnih zakona, a na stvarnom planu to je po mišljenju autora nepotrebno, neprihvatljivo i nelogično ozakonjenje po naravi stvari protupravnog raspolaganja prethodnog vlasnika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)