RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U br. 1/11. – 10/11. časopisa Pravo i porezi objavili smo članke o problematici turističkih ugovora. U ovome broju našega časopisa nastavljamo s obradom ove ematike te dajemo prikaz ugovora o zakupu (najmu) ugostiteljskog objekta i ugovora o franšizingu u području hotelijerstva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)