RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u članku piše o problemu trebaju li potraživanja od kupaca vrijednosno usklađivati odnosno otpisati te koji su uvjeti da bi se trošak vrijednosnog usklađenja potraživanja od kupaca ili otpisa priznao u porezne svrhe. Računovodstveni standardi zahtijevaju iskazivanje potraživanja od kupaca prema fer vrijednosti, odnosno evidentiranje vrijednosnih usklađenja i njihovog otpisa. Kako postupiti prilikom svođenja potraživanja na fer vrijednost, odnosno kako evidentirati vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja od kupaca u knjigovodstvu, te kakav je porezni položaj takvih vrijednosnih usklađenja i otpisa, opširnije pročitajte u nastavku članka.

1. Obveza provedbe vrijednosnog usklađenja
2. Evidentiranje vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
3. Porezni položaj vrijednosnog usklađenja i otpisa potraživanja od kupaca
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)