RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje ulaganja u osnovno stado – mliječne krave odnosno početno i naknadno utvrđivanje njihove vrijednosti u skladu sa zahtjevima MRS-a 41 i MRS-a 16 odnosno HSFI 17 i HSFI 6. S obzirom na to da je riječ o ulaganju u životinje koje je povezano s biološkim transformacijama koje se u ovom slučaju vežu za stvaranje nove biološke imovine odnosno teladi i proizvodnju poljoprivrednih proizvoda – mlijeka, u članku se pojašnjava i računovodstveno praćenje tih imovinskih oblika. U članku se definira i postupanje pri priznavanju državnih potpora koje su povezane s nabavom i uzgojem mliječnih krava.

1. Uvod
2. Utvrđivanje vrijednosti ulaganja u osnovno stado – krave
3. Utvrđivanje vrijednosti teladi i mlijeka
4. Raspored troškova kod ulaganja u osnovno stado, proizvodnju mlijeka i teladi
5. Računovodstveno praćenje državnih potpora povezanih s držanjem krava
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)