RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
 • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 12.2011
 • Članak:Kontrolni postupci u pripremi financijskih izvješća za 2011.
 • Stranica:44.
 • Autor/i:Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
  Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
  Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
  Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
  Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
  Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.

Sažetak:

Iskustvo nas uči kako u našem poslu nikad dovoljno opreza. U tu smo svrhu izradili kontrolno-analitičke provjere nekih poslovnih događaja koji su evidentirani u glavnoj knjizi, a za koje nismo bili sigurni jesmo li ih dobro proknjižili na temelju vjerodostojnih isprava i u skladu s propisima i pravilima struke. Tako imamo situacije da u trenutku knjiženja nismo imali potpunu sliku o nastalom poslovnom događaju ili smo na temelju naknadnih informacija i stručnih spoznaja došli do zaključka da neki poslovni događaj bolje odgovara drugoj prirodi vrste koja će doprinijeti istinitom i fer izvješćivanju. To još uvijek možemo ispraviti prije zaključenja glavne knjige za 2011. jer se ova vrsta ažurnosti svodi na godišnju razinu. Izneseni pregled računovodstvenih postupaka daje odgovore na neka pitanja i dvojbe iz prakse te nudi rješenja u skladu s računovodstvenim standardima i poreznim pravilima. Izloženo je gradivo prezentirano prema vrsti i trajnosti imovine, ročnosti obveza i kapitala, vrstama prihoda i troškova, tj. prema redoslijedu iz RRiF-ova računskog plana za poduzetnike. Ovaj podsjetnik može poslužiti i za testiranje već proknjiženih poslovnih događaja, odnosno ponuđena rješenja mogu poslužiti za još uvijek pravodobno ispravljanje možebitnih pogrešaka. Nadamo se da će vam ovaj koncept članaka od više autora biti od praktične koristi.

1. Kontrolno-analitički postupci na računima – RAZRED 0
2. Provjera knjigovodstvenih stanja na računima novčanih sredstava, kratkotrajne financijske imovine i potraživanja – RAZRED 1
3. Kontrolno –analitički postupci na računima RAZREDA 2
4. Provjera stanja i postupaka na računima kratkotrajne imovine – Zalihe − RAZRED 3
5. Podsjetnik za kontrolu troškova prije izrade Računa dobitka i gubitka – RAZRED 4
6. Provjera na računima proizvodnje, zaliha poluproizvoda gotovih proizvoda i robe – RAZRED 6
7. Provjera knjigovodstvenih stanja na računima rashoda (70−73)
8. Provjera knjigovodstvenog stanja na računima prihoda (75-78)
9. Provjera na računima kapitala (90 – 96) i izvanbilančnih zapisa (99)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)