RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Računovodstvo neprofitnih organizacija

U ovom će se praktikumu knjižiti naplata prodanih usluga putem kartičara i neki postupci u vezi s nesigurnim potraživanjima. Pri kartičnoj naplati pruženih usluga prihod pružatelja usluge se ne umanjuje za zaračunanu kartičnu naknadu i obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost, ako je pružatelj usluge obveznik njegova obračunavanja i plaćanja, nastaje u vrijeme pružanja usluge, a ne u vrijeme naplate od kartičara. Knjigovodstveno postupanje s nesigurnim potraživanjima treba biti usko povezano s odlukama upravnih struktura neprofitne organizacije.

1. Naplata prodanih usluga putem kartičara
2. Nesigurna potraživanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)