RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Računovodstvo neprofitnih organizacija

U ovom će se praktikumu knjižiti naplata prodanih usluga putem kartičara i neki postupci u vezi s nesigurnim potraživanjima. Pri kartičnoj naplati pruženih usluga prihod pružatelja usluge se ne umanjuje za zaračunanu kartičnu naknadu i obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost, ako je pružatelj usluge obveznik njegova obračunavanja i plaćanja, nastaje u vrijeme pružanja usluge, a ne u vrijeme naplate od kartičara. Knjigovodstveno postupanje s nesigurnim potraživanjima treba biti usko povezano s odlukama upravnih struktura neprofitne organizacije.

1. Naplata prodanih usluga putem kartičara
2. Nesigurna potraživanja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)