RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osnovni kriterij za ulazak u registar obveznika PDV-a „po sili zakona“ i izlazak iz njega je visina ostvarenog prometa u prethodnoj godini u vrijednosti većoj od 85.000,00 kn i taj se prag ulaska, iako je očekivano, nije promijenio u odnosu na prethodne godine. Neki će poduzetnici ući u sustav PDV-a dobrovoljno jer u prethodnoj godini nisu prešli graničnu svotu ostvarenog prometa iznad 85.000,00 kn. Iznimno, poduzetnici se mogu odlučiti na „dobrovoljan“ ulazak u sustav PDV-a u tijeku poslovne godine, ali najkasnije prije prve isporuke dobra ili obavljene usluge. Odluku o dobrovoljnom ulasku u registar obveznika PDV-a mogu donijeti i na kraju poslovne godine. Napominjemo da se kriteriji u vezi s ulaskom u sustav PDV-a ili izlaskom iz njega nisu promijenili u odnosu na prethodnu godinu te je članak objavljen u časopisu RRiF, br. 12/10., str. 109. i dalje aktualan. Nadalje, inozemni će poduzetnici također za određene promete koji su obavljeni u tuzemstvu biti obveznici PDV-a, o čemu smo opširno pisali u časopisu RRiF, br. 12/10., str. 118.

1. Uvod
2. Ulazak poduzetnika u sustav PDV-a
3. Koji obrazac treba predati domaći poduzetnik za prijavu u registar obveznika PDV-a
4. Kada poduzetnici mogu izaći iz sustava PDV-a
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)