RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zastara poreznih obveza i zastara prava na utvrđivanje porezne obveze uređene su na poseban način Općim poreznim zakonom, drukčije nego što je to za obveze iz trgovačkih odnosa koje uređuje Zakon o obveznim odnosima. U nekim se posebnim slučajevima može primijeniti i Zakon o obveznim odnosima ako Općim poreznim zakonom nije drukčije određeno. Na taj je način porezna zastara dvojno određena. Osim propisivanja tzv. relativne i apsolutne zastare, Opći porezni zakon dao je mogućnost zbrajanja zastarnih rokova za utvrđivanje i naplatu poreznih obveza, što tom pravnom institutu daje posebnu notu drukčiju od sličnih instituta trgovačkog prava.

1. Uvod
2. Porezna zastara prema pravilima OPZ-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)