RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

Kako je već objavljeno u prijašnjim brojevima RRiF-a, Odbor za međunarodne računovodstvene standarde financijskih izvješća (IASB) krajem svibnja 2011. objavio je četiri nova međunarodna računovodstvena standarda: MSFI 10 – Konsolidirani financijski izvještaji (engl. Consolidated Financial Statements), MSFI 11 – Zajednički pothvati (engl. Joint Arrangements), MSFI 12 – Objava udjela u drugim poduzećima (engl. Disclosure of Interests in Other Entities) i MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti (engl. Fair Value Measurement). U prethodim brojevima RRiF-a (RRiF, br. 8/11., 9/11. i 11/11.) ukratko je prikazan sadržaj i osnovne odredbe standarda MSFI 13 – Mjerenje fer vrijednosti, MSFI 10 – Konsolidacija te odredbe MSFI 12 – Objave udjela u drugim poduzećima. U nastavku se prikazuju sadržaj i osnovne odredbe MSFI 11 – Zajednički pothvati.

1. Pristup MSFI 11 – Zajednički pothvati
2. Klasifikacija zajedničkih pothvata
3. Osnovne odrednice MSFI 11 – Zajednički pothvati
4. Vrste zajedničkih pothvata
5. Financijsko izvještavanje strana u zajedničkom pothvatu
6. Pojedinačni financijski izvještaji

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)