RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Hrvatski je sabor donio Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza koji je objavljen u Nar. nov., br. 125/11., a koji se počinje primjenjivati 1. siječnja 2012. Tim se zakonom uređuju rokovi ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice kašnjenja s ispunjenjem. Autor u ovom članku uz kritički osvrt pojašnjava odredbe novodonesenog Zakona te ih uspoređuje s odredbama čl. 174. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. i 41/08., dalje: ZOO), kojima su do sada bila uređivana ova pitanja.

1. Pristup problemu
2. Subjekti na koje se odnosio čl. 174. ZOO-a, a sada odredbe ZORINO-a
3. Što znači rok ispunjenja (plaćanja)
4. Vrijeme ispunjenja kad je ono predviđeno ugovorom
5. Vrijeme ispunjenja kada nije određeno ugovorom (općenito)
6. Rok ispunjenja nije određen ni ugovorom niti zakonom (opće odredbe ZOO-a, ZORINO-a, ZJN-a i dr.)
7. Rokovi ispunjenja novčanih obveza trgovaca (poduzetnika) i osoba javnog prava ako ih sami ne ugovore
8. Ništetne odredbe ugovora
9. Zatezne kamate
10. Nadzor provedbe i prekršajne odredbe ZORINO-a
11. Zaključno – gospodarski cilj ZORINO-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)