RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Escrow račun sve se više pojavljuje u praksi naših trgovačih draštava, osobito kada ta društva surađuju s inozemnim poduzetnicima. U našem se bankarskom sustavu escrow računi ne prakticiraju zbog raznih razloga. U ovom članku autor opisuje pravno i financijsko motrište sklapanja ugovora o escrow računu te inozemnu praksu i regulativu na tom području.

1. Što je escrow račun
2. Temelj za otvaranje escrow računa
3. Ugovorne strane kod escrow računa
4. Escrow kod kupoprodaje zemljišta, poduzeća ili sličnih poslova
5. Prednosti escrow računa
6. Pravni odnosi kod escrow računa – sličnosti i razlike od akreditiva i bankarskih garancija
7. Postupak otvaranja escrow računa
8. Banka kao opunomoćenik nalogodavatelja
9. Sadržaj ugovora o escrow računu
10. Usporedba ugovora o escrow računu s ugovorom o novčanom depozitu
11. Usporedba ugovora o escrow računu s ugovorom o polaganju vrijednosnih papira
12. Jesu li u Hrvatskoj dopušteni escrow računi
13. Novi Zakon o platnom prometu (2009.)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)