RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obrtnici i ostale samostalne djelatnosti koje se u poreznom smislu izjednačavaju s obrtom, a obveznici su poreza na dohodak, ako su u 2011. premašili barem jedan od kriterija glede ukupnih primitaka, dohotka te prosječnog broja zaposlenih propisanih Zakonom o porezu na dobit, obvezni su od 1. siječnja 2012. promijeniti način oporezivanja te umjesto poreza na dohodak početi plaćati porez na dobitak što ih obvezuje sljedećih 5 godina. Po isteku toga razdoblja mogu ponovno postati obveznici poreza na dohodak, ako smatraju da im je to povoljnije. Način oporezivanja mogu promijeniti i dragovoljno, ali uvijek početkom godine odnosno novoga poreznog razdoblja. Zbog promjene načela oporezivanja, potrebno je s početkom godine otvoriti početna stanja sukladno tim načelima. Kako to treba učiniti, pišemo u ovom članku.

1. Uvod
2. Prelazak s oporezivanja porezom na dohodak na porez na dobitak
3. Utvrđivanje pokazatelja presudnih za prelazak s poreza na dohodak na porez na dobitak
4. Kako treba postupiti kada poduzetnik obveznik poreza na dohodak želi nastaviti djelatnost kao trgovačko društvo
5. Sastavljanje početne bilance
6. Ispravak dobitka na kraju prve godine poslovanja i plaćanje poreza prema Zakonu o porezu na dobitak
7. Početna bilanca u slučaju kada je imovina manja od obveza
8. Može li porezni gubitak ostvaren u prethodnoj godini po načelu blagajne smanjiti osnovicu poreza na dobitak
9. Dragovoljni prelazak s plaćanja poreza na dohodak na porez na dobitak
10. Obrtnici obveznici poreza na dobitak u socijalnom sustavu
11. Prelazak s poreza na dobitak na porez na dohodak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)