RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Sukladno Zakonu o porezu na dohodak, a uz zadovoljenje propisanih uvjeta, fizičke osobe koje ostvaruju primitke od obavljanja samostalne djelatnosti obrta mogu izabrati plaćanje paušalnog poreza na dohodak i prireza, kada su obvezni podnijeti prijavu Poreznoj upravi na RPO obrascu najkasnije 15 dana po isteku kalendarske godine. U nastavku članka pročitajte koje se vrste samostalnih djelatnosti mogu paušalno oporezivati, u kojem se roku plaća godišnji paušalni porez, kako se utvrđuje i obračunava obveza plaćanja doprinosa te koji se postupci provode u Poreznoj upravi kada prestanu uvjeti za plaćanje paušalnog poreza.

1. Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti
2. Uvjeti za paušalno oporezivanje
3. Propisani rok za podnošenje prijave na obrascu RPO za paušalno oporezivanje
4. Utvrđivanje godišnjega paušalnog poreza na dohodak
5. Smanjenje paušalnog poreza na dohodak
6. Rokovi plaćanja paušalnog poreza
7. Prestanak uvjeta za paušalno oporezivanje
8. Poslovne knjige i obveza izdavanja računa
9. Utvrđivanje paušalnog poreza na dohodak za obrtnika kada izlazi iz paušala
10. Obveza plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)