RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Provedba Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 87/08., dalje: Zakon) postavila je pred obveznike određene nedoumice. Naime, Zakon predviđa provedbu mjera i radnji, a da nije propisao obrasce kojim bi obveznicima olakšao tu provedbu. U pravilu se navodi sadržaj pojedine mjere i radnje, dok tehnika provedbe koja bi uključivala i određene obrasce nije navedena. U tom se smislu, kako bi se obveznicima olakšala provedba Zakona, daje prijedlog provedbe određenih mjera i radnji u vidu obrazaca (tablica) radi brže i sveobuhvatnije provedbe obveza iz Zakona.

1. Obveze (mjere i radnje, postupci) prema Zakonu
2. Analiza i procjena rizika
3. Dubinska analiza
4. Identifikacija stranke, zakonskog zastupnika, opunomoćenika, stvarnog vlasnika i strane politički izložene osobe
5. Vođenje evidencija
6. Lista provjere za procjenu rizika – NOVO!

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)