RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uvažavajući značaj sudske prakse u tumačenju i primjeni pravnih norma, nastavljamo prikazivati pojedine odluke sudova u području radnoga prava. Pritom ne zanemarujemo ni odluke tzv. nižih sudova (općinskih i županijskih), osobito kada se temelje na valjanim i prihvatljivim argumentima. Sada prikazujemo, kroz konkretne odluke sudova u radnim sporovima, ulogu i način rada radničkoga vijeća kao jednoga od triju temeljnih oblika sudjelovanja radnika u odlučivanju poslodavca (ostala dva oblika su skupovi radnika i predstavljanje radnika u organu poslodavca). Tri odluke koje prikazujemo u nastavku aktualne su i u primjeni sada važećeg Zakona o radu.

1. Uvod
2. Radničko vijeće – obveza savjetovanja prije donošenja odluke
3. Način rada radničkog vijeća
4. Predmet kolektivnog ugovora

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)