RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 12.2011
  • Članak:Kad ovrha prijeđe u parnicu
  • Stranica:198.
  • Autor/i:Mladen ŠIMUNDIĆ , dipl. iur.

Sažetak:

U časopisu RRiF, br. 10/11., str. 178. objašnjen je prvi korak u pokušaju prisilne naplate tražbine od dužnika – pokrenut je postupak ovrhe na temelju vjerodostojne isprave. No kako i dužnik ima svoja prava, kao što je pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravedno i u razumnom roku odluči o pravima i obvezama stranaka (čl. 29. st. 1. Ustava RH), tako će u mnogim slučajevima naš dužnik iskoristiti tu mogućnost i uložiti prigovor protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Stoga prije možebitne naplate treba provesti parnični postupak. Jedna od osnovnih postavaka svakoga obveznog odnosa (kao što je primjerice kupnja i prodaja robe) je savjesnost i poštenje u izvršavanju svojih obveza. Zakon pretpostavlja da će svi sudionici takvih odnosa (kupci i prodavatelji, vjerovnici i dužnici) ugovore sklapati s namjerom da ih ispoštuju do kraja, onako kako je dogovoreno. Na žalost, to je dosta često drukčije.

1. Uvod u parnični postupak
2. Izmjene Zakona o parničnom postupku iz 2011.
3. Predmet odlučivanja u postupku povodom prigovora
4. Promjene platnog naloga
5. Što se i kako dokazuje
6. Posebno o kamatama
7. Saslušanje stranaka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)