RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku pojašnjava pojam cesije odnosno ustupanja tražbina, kao jednog od oblika obračunskog plaćanja te njezine različite zakonske oblike, dajući pri tome ogledne primjere ugovora o ustupanju tražbina. Pri tome se posebno osvrće na pitanje zabrane cediranja potraživanja u uvjetima blokade računa poslovnog subjekta te s time povezano pitanje prekršajne i možebitne kaznene odgovornost pojedinih sudionika u takvoj cesiji (cedenta, cesionara i cesusa).

1. Pojam ustupanja tražbina
2. Pravne osnove i obilježja ustupanja
3. Što (ne) može biti predmetom cesije
4. Obavješćivanje (notifikacija) dužnika o ustupu i njegov pristanak na ustupanje tražbine
5. Odnos ustupitelja (cedenta) i primatelja (cesionara)
6. Različiti oblici ustupanja tražbina (oblici cesija)
7. Zabrana ustupanja tražbina u uvjetima blokade računa
8. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)