RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Osobe koje vode dvostavno knjigovodstvo u sustavu neprofitnog računovodstva moraju sastaviti godišnje financijske izvještaje za 2011. Oni se za 2011. predaju do 1. ožujka 2012. Financijski se izvještaji za 2011. ne razlikuju po obliku i sadržaju od financijskih izvještaja za 2010. Godišnji se financijski izvještaji predaju FINI i Državnom uredu za reviziju. Od obveznih financijskih izvještaja FINI se ne predaje jedan od obveznih godišnjih financijskih izvještaja a to su bilješke uz financijske izvještaje.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)