RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Novi Zakon o javnoj nabavi koji stupa na snagu 1. siječnja 2012. u odnosu na važeći Zakon donosi niz novosti odnosno izmjena koje su djelomično rezultat potrebe za daljnjim usklađivanjem domaćeg zakonodavstva s zakonodavstvom EU u području javnih nabava, a djelomično rezultat potrebe za izmjenama za kojima se, tijekom primjene važećeg Zakona, ukazala potreba. U ovom se članku obrađuju razlozi za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata, s posebnim osvrtom na promjene u načinu dokazivanja sposobnosti gospodarskih subjekata te postupanje naručitelja prilikom određivanja uvjeta sposobnosti gospodarskih subjekta u dokumentaciji za nadmetanje i ocjenjivanja sposobnosti ponuditelja i natjecatelja, a koje su rezultat novog Zakona.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)