II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2012
Članak:
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČUNI
Stranica:
13.
Autor/i:
Sažetak:

1. PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA

2. UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA

2.1. PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE

2.2. OSOBNI ODBITCI

2.2.1. Osobni odbitci za posloprimce

2.2.2. Osobni odbitci na području posebne državne skrbi i u brdsko-planinskim područjima

2.3. STOPE POREZA I PRIREZA IZ PLAĆA

2.4. OBRAČUN PLAĆE - DOPRINOSI I POREZI

2.4.1. Preračunavanje neto plaće u bruto plaću

2.5. NAKNADA PLAĆE ZA VRIJEME BOLOVANJA I DRUGE PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD

2.6. PREGLED SATI RADA I RADNIH DANA U 2012.

2.7. BLAGDANI I NERADNI DANI U 2012.

2.8. UTVRĐIVANJE PRAVA NA DJEČJI DOPLATAK

2.9. OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMANJIMA

2.10. OTPREMNINA PREMA ZAKONU O RADU

2.11. STATISTIKA - PROSJECI PLAĆA

3. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE, POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA

Hashtags:
#Dohodak, #DoprinosiČlanarine, #LokalniPorezi, #ObveznaOsiguranja, #OpćinskiGradskiPorezi, #Plaće, #Porezi, #Porezi, #Pravo, #Prirez, #RadnoPravo, #TroškoviOsoblja