X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2012.

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 2.2012
Članak:
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2012.
Stranica:
62.
Autor/i:
Sažetak:

1. PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA / OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK, POREZ NA DOHODAK I PRIREZ, SPOMENIČKU RENTU, ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I ŠIFRE GRADA / OPĆINE ZA R-SM

2. UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI

Hashtags:
#PlatniPromet