Sprječavanje prijevara kao sastavni dio zadataka internog revizora i menadžmenta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2012
Članak:
Sprječavanje prijevara kao sastavni dio zadataka internog revizora i menadžmenta
Stranica:
133.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Neda VITEZIĆ
Sažetak:

Prijevare kao oblik kaznenog djela sve su učestalije i gotovo da ne postoji način da se one u potpunosti spriječe jer uvijek postoje osobe koje su na to motivirane, a i prilike koje ih omogućavaju. Prijevare bilo koje vrste odražavaju se prvenstveno na financijsko poslovanje, na ugled poduzeća, a mogu imati psihološke i sociološke implikacije i na ostale sudionike koji su povezani s konkretnim poduzećem te konačno i na društvo u cjelini. Činjenica je da su u svijetu prijevare u porastu usprkos nastojanjima raznih ovlaštenih i nadzornih tijela u njihovu sprječavanju. Uzroci su razni, no svakako da složenost financijskih manipulacija kod raznih vrsta ulaganja, regulativne mogućnosti prikrivanja, uljepšavanja i prezentiranja financijskih informacija, informacijska tehnologija kao podrška koja omogućava fleksibilnost, niska razina morala i dr. doprinose učestalijim pogrešnim prikazivanjima rezultata poslovanja, otuđivanju imovine, korupciji i drugim oblicima prijevara.

1. Uvod
2. Uobičajene vrste prijevara i razlozi za njihovo nastajanje
3. Odgovornost za prijevare i njihovo sprječavanje
4. Uloga i zadatci internog revizora u otkrivanju i zaštiti od prijevara
5. Zaključak

Hashtags:
#Revizija