RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Za nenaplaćeni porezni dug poduzetnika utvrđen sa stanjem 31. siječnja 2012. Zakonom o mjerama naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom (Nar. nov., br. 25/12., dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 28. veljače 2012., propisane su dvije nove mjere plaćanja, i to otplata poreznog duga odjednom uz otpis kamata te otplata poreznog duga reprogramiranjem na rok do 36 rata. U Zakonu u odnosu na prijedlog Zakona, o čemu je pisano u časopisu RRiF, br. 3/12., došlo je do promjene roka za podnošenje zahtjeva tako da su pismeni zahtjev za reprogramiranjem naplate poreznog duga u cijelosti ili djelomično, na rok do 36 mjeseci, poduzetnici mogli podnijeti do 29. ožujka 2012., dok se zahtjev za otpis duga s osnove kamata, pod za to predviđenim uvjetima, može podnijeti do 28. travnja 2012.

1. Uvod
2. Subjekti primjene i utvrđivanje poreznog duga sa stanjem 31. siječnja 2012.
3. Uredno podmirivanje tekućih obveza
4. Propisani rok za podnošenje zahtjeva i kamatna stopa
5. Naplata poreznog duga reprogramom
6. Otpis duga s osnove kamata
7. Uplatni računi za plaćanje reprogramiranih mjesečnih anuiteta
8. Usporedna primjena drugih zakonskih propisa
9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)