Računovodstvo operativnih najmova (leasinga)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2012
Članak:
Računovodstvo operativnih najmova (leasinga)
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Najam (leasing) posljednjih nekoliko godina postaje sve značajniji financijski instrument. Najviše je zastupljen kod osobnih automobila, brodova i poslovnih prostora. Leasing je specifičan posao koji ovisno o ugovornim odredbama može imati obilježje običnog najma (operativni leasing) ili pak kupoprodaje (financijski leasing). U ovom članku pojašnjavamo operativni najam (leasing), dok ćemo problematiku financijskog leasinga obraditi u sljedećem broju RRiF-a. Koja su obilježja operativnog najma (leasinga), kako ga u knjigovodstvu evidentirati te kakav je porezni položaj operativnog najma (leasinga), pojašnjeno je u nastavku.

1. Uvodne napomene
2. Najam (leasing) prema računovodstvenim standardima
3. Evidentiranje operativnog najma (leasinga) kod najmodavca
4. Evidentiranje operativnog najma (leasinga) kod najmoprimca
5. Prijevremeni prekid operativnog najma (leasinga)
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo